Spelhemmet

Ödetorp okänd plats. Spelhester ?

Publicerad i februari 2015

Karta över Spelhester


Spelhemmet 1803-1805

Första belägg för Spelhemmet är från husförhörslängderna AI:10 1803/1805 sida 184. Sista belägg AI:10 1805 sida 264