Lutarp - Lutatorp


Publicerad i maj 2014. Uppdaterad december 2018

KartaBoende på Lutarp 1539-1551

På Lutarp bodde 1539 Peder och Sven. Namngivna i "Årliga räntan" för år 1539 i Småländska handlingar som: Peder i Lutatorp i frälsehemmanet och Alvastra klosterlandbon Sven i Lutatorp.

Sven var rättare på klosterhemmanet i Lutarp fram till tiden för Dackeupproret. Från 1542 står hans hustru som "änkan" på Lutarp.

År 1551 bor Jöns i klosterhemmanet och Jöns i frälsehemmanet -nybygge- under Jöns Bonde.(under uppbyggnad)


Ekonomiska kartan 1956 visar vägnätet. Vilka vägar leder till det medeltida vägnätet ?


Detalj ur åkeravmätningen i Askeryd 1640


Gårdarna i Lutarp

Lutarp bestod ursprungligen av tre gårdar som ingår i raden gårdar som beläggs runt Husajön under den tidiga blomstrande medeltiden. Första skriftliga belägg år från 1383, ett torp noterat som frälseödejord. Samma förhållande gäller år 1491 men år 1500 är torpet noterad som öde och förblir så även 1543

År 1408 finns en klostergård belagd i Lutarp ägd av Alvastra kloster.

År 1539 utgör Lutarp en Alvastra klostergård och en frälsegård och 1543 ytterligare en frälsejord som nämnts ovan som ödejord.

År 1640 finns tre gårdar i Lutarp. Under stormaktstiden blir Östergården (Lindekulla) rusthåll. Frälsegården åtnjuter skattefrihet mot att ägaren håller krigsmakten med ryttare och häst. Uppbackning får rusthållaren från två augmentshemman Sjöamålen och Sjöhester, som fungerar som understödshemman till Lutarp. Mellangården finns i mantalslängder från 1721-1843/45.

Notarium Explicatio 1640
Kartan visar den första avbildningen av Lutarps ägor, en detalj över Lutarp med förklaringar. Åkeravmätningar gjordes i hela Askeryd 1640. Lutarp ursprungligen Lutatorp bestod då av tre gårdar. Två kronohemman och ett frälsehemman


Lutarps tre huvugårdar:

Mellangården. Första belägg i husförhörslängderna - Hfl - 1721. AI:1 sida 112
Västergården. Första belägg i Hfl 1753/1754. AI:2 sida 27
Östergården Lindekulla. Första belägg i Hfl 1766/1770. AI:3 sida 246

1761


Detalj 1810 års karta


Detalj ur 1810 års kartaLutarps Östergård Lindekulla

Fotot från omkring 1933
Från vänster: Gunborg - Maria - Elisabet - Emil - Lydia - Margit - Gilbert - Edvin - Ulla - Stina - Selma - Sven


Emil och Charlotta JohanssonAnders Petter Jonsson


Torp backstugor till Lutarp Västergård och Östergård

Rosebo. Ödetorp Nr 69. Östergården/Lindekulla

Ljungstugan. Ödetorp Nr 70. Östergården/Lindekulla

Hultarp. Ödetorp Nr 71. Östergården/Lindekulla

Uvåsen. Husartorp. Ödetorp Nr 72. Lutarps rusthåll. Ögården/Lindekulla

Ängen Ödetorp Nr 73. Östergården/Lindekulla

Lilla Lindekulla. Ödetorp Nr 74. Östergården/Lindekulla

Källeholm. Ödetorp Nr 75. Västergården

Kullingsberg. Ödetorp Nr 76. Östergården