Lilla Lindekulla Lindkullen

Ödetorp Nr 74 Lutarps Östergård Lindekulla

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad oktober 2014

Karta


Lilla Lindekulla 1846/50 - 1963

Första belägg för Lindkullen är mellan 1846-1850 enl. Sockenkatalog för Askeryd i Riksarkivet Hfl: AI:20 sida 130.

Stugan flyttades 1963 till Rosjön Nyaby