Källeholm

Ödetorp Nr 75. Lutarp

Publicerad i februari 2015

Karta över Lutarp


Källeholm 1791/1800 - 1816/1825

Första belägg för Källeholm AI:7 1791/1800 sida 174. Sista belägg är AI:13 1816/1825 sida 82