Ängen Rosenlund

Ödetorp Nr 73 Lutarps Östergård Lindekulla

Publicerad i maj 2014

Karta


Ängen Rosenlund 1831-1872

Backstugan var belägen ett 70-tal meter söder om nuvarande Lindekulla - Lutarps Östergård. Inga rester efter husgrund finns kvar.

Torpet kallades "Ängen" och finns i hfl under namnet Rosenlund. I Askeryds födelsebok för 1694 omnämns "Engen". Troligtvis ett annat Ängen och föremål för ytterligare efterforskningar


Boende på Ängen
Anders Carlsson f. i Sund 1785/6. Ofärdig 1845. Fattighjon 1846. På Ängen 1831-1852. Död 1852
Pigan sedemera 1:a hustru Sara Maja Nilsdotter f. i Askeryd 1782. På Ängen 1834-1849. Död 1849
2:a hustru Sara Maja Johansdotter f. i Askeryd 1809. Gifter om sig med Johannes nedan. Skild från Johannes enl. dombref 1867. På Ängen 1849-1872. Död 1872

Johannes Svensson f. i Lommaryd 1817. Gifter sig med ovan Sara. På Ängen 1855-1867. Flyttar till sockenstugan 1867
Sara Christina Dambäck. f. i Askeryd 1815. Fattighjon 1858 På Ängen 1852-1865?