Uvåsen Husartorpet Nr 30


Rusthållet Lutarps Östergård Lindekulla. Ödetorp Nr 72

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad d. 10/6 2014 och okt. 2016

KartaHusartorpet Ufåsen 1692- 1905

Uvåsen är det äldsta av sju ödetorp, belägna utefter den gamla vägen mellan Lutarps Östergård - Lindekulla- och Konungsäng. Det revs 1905.

Bakgrundsbilden visar detalj ur generalmönsterrulla för 1692, Smålands Kavalleriregemente. Lutarps ryttartorp Nr 30 och Haufrida Nr 31.

Ryttartorpet - husartorpet - har sitt ursprung från stormaktstidens militarisering av bondebefolkningen under kung Karl XI på 1680-talet, i försöken att försvara stora landvinningar gjorda tidigare under 1600-talet.


SMÅLANDS HUSARREGEMENTE LIVSKVADRONEN

Uvåsen Husartorp Nr 30 - Rusthållet Lutarps Östergårds (Lindekulla)Ryttare Nils Hansson.
På Uvåsen 1692 enl. generalmönsterrulla


Ryttare Hans Larsson. Från 1692 till 1703 för Rote 30 Lutarp
Död 1703-01-10. Noterad död den 10 jan.1703


Lars Hansson. 1703. Smålands Kavalleriregemente Livkompaniet
Antagen 1703.
Avsked 1703


Ryttare Anders Jönsson. Smålands Kavalleriregemente Livkompaniet
Antagen 1703
Död 1703-01-15.


Ryttare Jöns Linhardsson - Från 1703 till 1704 för Rote 30 Lutarp. Smålands Kavalleriregemente Livkompaniet
Trossdräng för 7 tältlaget som ridit interimt till den 6 juni 1704


Ryttare Pär Pärsson. Från 1704 till 1709 för Rote 30 Lutarp. Smålands Kavalleriregemente Livkompaniet
Rekryt antagen den 6 juni 1704 i övrigt ingen notering


Ryttare Olof Luth - Svensson. Från 1709 till 1729 för Rote 30 Lutarp. Smålands Kavalleriregemente Livkompaniet
Antagen i okt.1709
Född 1688 i Askeryd
Husförhörslängder 1713-1722: Hustru Kristina Son Johan
Ställd till förbättring 1724
Får avsked 1729. Se Askeryd A:1 s.115 + s.149


Ryttare Anders Luth. Från 1729 till 1737 för Rote 30. Smålands Kavalleriregemente Livkompaniet
Född 1709
Antagen 1729
Avsked 1737


Ryttare Israel/Isac Luthström. Från 1737 till 1761 för Rote 30 Lutarp Född 1711. Död 1761-06-02
Antagen den 18 nov.1733 och transport från nr.47 den 13 juni 1837. Gift omkring 1737-38. Sex barn funna. Hustrun avlider i sviter efter barnsbörd 1750
Gifter om sig 1751, inga barn funna i andra giftet
Död i Pommern den 2 juni 1761. Kallas i alla rullor för Israel ?

Gift 1:o med Elisabeth Benetsdotter. Född 1720. Död 1750-05-24 i Uvåsen, Askeryd

Barn:
Sven. Född 1739-04-01 i Uvåsen, Askeryd
Isac. Född 1740-10-12 i Uvåsen, Askeryd
Johan. Född 1744-07-08 i Uvåsen, Askeryd
Per. Född 1746-03-02 i Uvåsen, Askeryd
Sigrid. Född 1748-03-28 i Uvåsen, Askeryd
Sven. Född 1750-04-29 i Uvåsen, Askeryd

Gift 2:o 1751-09-25 i Askeryd F med Maja Andersdotter. Född 1726.


Ryttare Hans Luthström - Jonsson. Från 1761 till 1781 för Rote 30 Lutarp Född 1734-11-13 i Linderås
Antagen den 21 sept.1761, gift 1757 tre barn
Avsked den 26 juni 1781
Flyttar till Ruggemålen sista notering 1791 flyttade ur socknen ? Far: Jon. soldat

Gift 1757-12-28 i Säby med Maria Andersdotter. Född 1728

Barn:
Johannes. Född 1758-01-13 i Övrabo, Säby
Samuel. Född 1760-06-29 i Vittaryds Norrgård, Lommaryd
Anders. Född 1764-04-23 i Uvåsen, Askeryd


Ryttare Lars Luthström - Petersson. Från 1789 till 1804 för Rote 30 Lutarp
Född 1765-04-16 i Redeby,Askeryd. Död 1810-02-03 i Uvåsen, Askeryd
Antagen den 19 sept.1789, gift 1791 två barn det första avlider i koppor och hustrun dör 1801,i rullan noteras att karlen är sjuklig och begär avsked 1804 dör av bröstfeber 1810. Far: Peter Svensson. Mor: Maja Andersdotter

Gift 1791-10-13 i Askeryd F med Margareta Paulidotter. Född 1768-08-13 i Svenstorp,Askeryd F. Död 1802-10-30 i Uvåsen,Askeryd F. Far: Paul Friberg. Mor: Stina Christiansdotter

Barn:
Johannes. Född 1793-12-04 i Uvåsen, Askeryd. Död 1796-01-03 i Uvåsen, Askeryd
Maria Christina. Född 1796-12-19 i Askeryd


Ryttare Johan Ström. Från 1781 till 1789 för Rote 30 Lutarp
Född mellan 1757 och 1762 i Flisby. Död 1789-09-19 i Karlskrona
Antagen den 26 juni 1781
Stor oskäkerhet om hans födelseår som varierar mellan 1757-1762. Gift 1782, fyra barn
Död i Karlskrona den 19 sept.1789
Änkan flyttar till backstugan Källholmen, anges bräcklig och utfattig och avlider där 1816

Gift 1782-11-10 i Askeryd F med Lena Samuelsdotter. Född 1762-04-01 i Börsebo,Ingatorp Död 1816-10-07 i Källholmen, Askeryd. Far: Samuel Danielsson. Mor: Annica Jonsdotter

Barn:
Sara. Född 1784-01-25 i Uvåsen, Askeryd
Christina. Född 1785-08-17 i Uvåsen, Askeryd
Jöns. Född 1787-04-28 i Uvåsen, Askeryd
Johannes. Född 1789-09-02 i Uvåsen, Askeryd


Ryttare Johan Fredrik Fritz. Från 1808 till 1810 för Rote 30 Lutarp, Askeryd
Antagen den 12 maj 1808 han var då 20 år gammal och ogift
I rullan 1812 anges att han fått avsked och den 20 juli 1810 ingen orsak noterad
Finns inte i Askeryds böcker och har förmodligen inte bott i socknen


Ryttare Lars Pettersson Luthström.Född 1765. Deltog i finska kriget. Avsked 1804 På Uvåsen 1791-1810. Död 1810
Hustru Margareta Paulidotter f. 1768. På Uvåsen 1791-1802. Död i vattusot 1802

Barn:
Son Johannes f. 1793. På Uvåsen 1793.Död ?
Dotter Maria Christina f. 1796. På Uvåsen 1796-1805. Flyttar till Vära 1805Ryttare Magnus Hultgren - Germundsson. Från 1812 till 1829 för Rote 30 Lutarp
Född 1776-11-02 i Årsås, Hult. Död 1830-02-14 i Uvåsen, Askeryd
Transporterad från nr.66 genom Fransk fångenskap föravskedad men återantagen den 20 juli 1810
Inflyttad från Nässjö samma år med hustru och ett barn fem barn födda på torpet
Får avsked den 11 dec.1829
Avlider bara två månader senare
Änkan Ingrid flyttar till backstugan Hultarp och bor där resten av sitt liv. Far: Germund Olofsson. Mor: Catharina Hansdotter

Gift 1805-10-20 i Höreda med Ingrid Stina Jonsdotter. Född 1780-01-27 i Linneryd,Höreda F. Död 1864-04-03 i Hultarp,Askeryd F. Far: Jonas Bengtsson. Mor: Annica Isacsdotter

Barn:
Anna. Född 1806-09-14 i Gissarp, Nässjö
Anders. Född 1811-01-24 i Uvåsen, Askeryd
Anna Lovisa. Född 1813-08-25 i Uvåsen, Askeryd
Johan Magnus. Född 1819-01-06 i Uvåsen, Askeryd
Maja Stina. Född 1821-11-27 i Uvåsen, Askeryd
Inga Catharina. Född 1824-08-11 i Uvåsen, Askeryd


Ryttare Anders Lind. Från 1829 till 1837 för Rote 30 Lutarp
Född 1805-11-30 i Luckerstad, Örberga Östergötland
Transporterad från nr.39 den 11 dec.1829,inflyttad från Flisby 1830, gift ett barn fött på torpet,får avsked den 18 febr.1837 flyttar till Ödeshög samma år Far: ej uppgiven. Mor: Caisa Andersdotter

Gift 1826-07-30 i Flisby med Anna Stina Henriksdotter. Född 1801-08-27 i Pamphemmet,Västra Ryd Östergötland. Far: ej uppgiven. Mor: Catharina Jonsdotter. Barn:
Oskar Fredrik. Född 1834-04-25 i Uvåsen, Askeryd


Ryttare Johannes Thorild - Samuelsson. Från 1837 till 1855 för Rote 30 Lutarp
Född 1808-01-08 i Säby.
Till Amerika omkring 1869
Transporterad den 18 febr.1837 från nr.3 Råssmäte nrg.och inflyttad samma år med hustru och två barn ytterligare två barn födda i Uvåsen
Får avsked den 3 dec.1855 efter uppvisande av läkarintyg. Han har giktvärk och är till krigstjänst oförmögen
Flyttar till Sund 1856, till Svinhult 1863, Västra Ryd 1865 och omkring 1869 antecknas att han rymt till Amerika och har sedan inte avhörts
Hustrun vistas därefter mestadels i Sunds socken och avlider där 1881 men fortfarande skriven i Västra Ryd
En anteckning i Askeryd omkring 1850 gör gällande att han förer ofog i Guds Hus

Gift 1829-10-27 i Säby med Anna Stina Börjesdotter. Född 1802-04-17 i Ödesjö,Säby. Död 1881-10-24 i Nissaryd, Västra Ryd Östergötland. Far: Börje Andersson. Mor: Maja Olofsdotter

Barn:
Johanna. Född 1830-10-07 i Råssmäte, Linderås. Död 1836-10-16 i Råssmäte,Linderås
Eva Stina. Född 1833-11-03 i Råssmäte, Linderås
Gustav Aron. Född 1836-09-02 i Råssmäte, Linderås. Död 1837-11-24 i Uvåsen, Askeryd
Anna Sofia. Född 1838-11-25 i Uvåsen, Askeryd. Död 1839-09-04 i Uvåsen, Askeryd
Johanna Sofia. Född 1840-06-06 i Uvåsen,Askeryd
Thilda. Född 1845-02-03 i Uvåsen, Askeryd


Ryttare Carl Otto Enström - Larsson. Från 1855 till 1880 för Rote 30 Lutarp
Född 1826-05-24 i Linneberget, Höreda.
Till Amerika 1880-09-13
Antagen till Regementet den 2 febr.1847 för Eldsskog i Hult sn.och transporterad hit den 3 dec.1855 och inflyttad till Uvåsen från Höreda 1856,då gift med två barn. Blir far till sex barn men bara två överleverförsta
Hustrun död 1871
Gifter om sig 1872 och får ytterligare tre barn Får avsked den 11 sept.1880 och hela familjen reser till Amerika samma år. Far: Lars Henrik Gran. ryttare. Mor: Stina Olofsdotter

Gift 1:o 1849-11-11 i Askeryd F med Lovisa Samuelsdotter Född 1827-01-12 i Borgen,Askeryd. Död 1871-10-30 i Berget, Askeryd. Far: Samuel Svensson. Mor: Anna Andersdotter

Barn:
Carl Ludvig. Född 1851-03-28 i Tranemad, Höreda. Död 1872-02-15
Gustaf Alfred. Född 1856-02-14 i Tranemad, Höreda. Till Amerika 1876-09-15
Clara Matilda. Född 1860-05-04 i Uvåsen, Askeryd. Död 1862-02-12 i Uvåsen
August Vilhelm. Född 1863-07-21 i Uvåsen, Askeryd. Till Amerika 1880-09-13
Johanna. Född 1866-05-31 i Uvåsen, Askeryd. Död 1866-05-31 i Uvåsen, Askeryd
Hulda Sofia. Född 1870-11-25 i Borgen, Askeryd. Död 1871-07-16 i Borgen, Askeryd

Gift 2:o 1872-11-27 i Askeryd F med Carolina Matilda Johansdotter Född 1840-06-12 i Äsevad, Askeryd
Till Amerika 1880-09-13. Far: Johan Peter Pettersson. Mor: Sara Helena Danielsdotter

Barn:
Carl Johan. Född 1873-09-04 i Borgen, Askeryd. Till Amerika 1880-09-13
Frans Oskar. Född 1876-04-13 i Borgen, Askeryd. Till Amerika 1880-09-13
Gustav Emil. Född 1879-06-15 i Uvåsen ,Askeryd. Till Amerika 1880-09-13


Ryttare Johan August Fingal - Carlsson. Från 1880 till för Rote 30 Lutarp, Askeryd.
Född 1858-12-10 i Norra Sandsjö. Död 1945-12-19 i Bodafors, Norra Sandsjö
Transport från nr.33 den 11 sept.1880 bosatt i Norra Sandsjö större delen av sin tid för roten,inget datum för avsked
Gift 1885-10-24 med Carolina Sofia Gustavsdotter. Född 1863-01-10 i Håkanstorp,Hjälmseryd. Död 1942-04-06 i Slättefall, Norra Sandsjö. Far: Gustav Kreutz. Mor: Cristina Carlsdotter

Barn:
Rut Olga Catharina. Född 1886-08-02 i Norra Sandsjö
Nelly Mina Carolina. Född 1888-02-27 i Ljunga
Karl Gustav Einar. Född 1890-01-12 i Norra Sandsjö
Julius Ivar Constantin. Född 1892-04-08 i Norra Sandsjö
Ester Valborg. Född 1894-01-16 i Norra Sandsjö
Anna Sigrid. Född 1896-03-02 i Norra Sandsjö
Dora Elvira. Född 1898-04-10 i Sörtorp, Norra Sandsjö
Ernst Gunnar Villiam. Född 1900 i Sörtorp, Norra Sandsjö
Carin Beata Linnea. Född 1903-03-10 i Sörtorp, Norra Sandsjö
Frideborg Margareta. Född 1906-01-12 i Sörtorp,Norra Sandsjö