Karstorp


Publicerad i maj 2014

Karta


Karstorp 1468

En skattegård är belagd i Karstorp 1468 (18/5 RAp). Enl. Smlh finns 1539 två skattegårdar i Karstorp.


Gårdar torp hemman till Karstorp

Norrgården. Första belägg i Askeryds första Hfl: 1713 sida 36. Gården har medeltida ursprung

Modala Husartorp Nr 28

Smedstorp.

Bygget. Ödetorp Nr 111

Nydala. Ödetorp Nr 114

Dala. Ödetorp Nr 115

Ropsten. Ödetorp Nr 117


Södergården. Första belägg i Askeryds första Hfl: 1713 sida 5. Gården har medeltida ursprung

Sällstorp. Ödetorp Nr 109

Ruggemålen. Ödetorp Nr 110

Skärpan. Husartorp Nr 29. Ödetorp Nr 150


Karta över Karstorp år 1700