Backstugan Sällstorp 1830


Karstorp Södergård

Publicerad i maj 2014

KartaBackstugan Sällstorp 1830-1911. Ödetorp nr 109

När dragonen Johan Säll i Skärpan 1833 tar avsked från sin tjänst så flyttar han till det då treåriga torpet. Han har uppenbarligen haft omsorger om sitt torp eftersom det är han som givit torpet och också gölen intill hans efternamn. År 1866-1870 saknas uppgifter i hfl. Ingen bor på Sällstorp. Carl Fredrik Gustafsson står noterad på Sällstorp men bor på Sjöamålen. Stugan är obebolig och har antagligen brunnit ner.

Omkring 1880 bor här f.d. husaren och kyrkväktaren Johan Peter Swärd, född 1818. Stugan låg mycket långt ifrån kyrkan och man kan bara ana hur tidigt Swärd måste ge sig av för att tända alla ljusen i kyrkan till julottan, som på den tiden började redan kl. 5.

För dessa avlägset belägna backstugor var det särskilt besvärligt när vintern gjorde sitt intåg och snön låg djup. Stigar fanns både mot de närliggande torpen och upp mot Eldstorp, men stigar gick inte att ploga på vanligt sätt. I Sällstorp löste man detta på följande sätt: Man lånade oxar i Eldstorp och så tog man en kälke och lastade den med ett par stockar och så körde man oxarna fram och tillbaka tills man till sist fått fram en väg.

Efter Johan Svärd bodde här sonen Karl Gustaf fram till 1911. Han var den siste på Sällstorp.

Husen är borta och på åkerlyckorna växer skog. Rester av husgrunder finns kvar. På Platsen växer en ek, som sägs vara planteradav Klas Swärd. Ladugården flyttades till Konungsäng, där den tjänstgjort som svin och hönshus

Boende: 1830-1866 och 1872-1911
Jonas Nilsson f. i Eksjö 1799. På Sällstorp 1830-1833. Död 1833
Hustru Inga Lena Carlsdotter f. i Askeryd 1791. På Sällstorp 1830-1833. Flyttat 1833
Son Nils Johan f. i Askeryd 1823. På Sällstorp 1830-1833. Flyttat 1833
Dotter Anna Catharina f. i Askeryd 1825. På Sällstorp 1830-1833. Flyttat 1833
Son Carl Magnus? f. i Askeryd 1828. På Sällstorp 1830-1833. Flyttat 1833

Avsked. Husaren Johan Säll född i Askeryd 1789. På Sällstorp 1833-58. Död 1858
Hustru Catharina Larsdotter f. i Askeryd 1788. På Sällstorp 1833-1854. Död 1854

Johan Magnus Israelsson född i Askeryd 1831. På Sällstorp 1860-64. Flyttat 1864
Fosterdotter till Säll senare hustru Christina Charlotta Carlsdotter f. i Askeryd 1831. Kommer från Hult. Gift med (ovan) På Sällstorp 1845-1848 + 1860-64. Flyttat 1864
Dotter Kristina Mathilda f. 1862. På Sällstorp 1862-1864. Flyttat 1864
Husarens oäkta son Karl Johan Johansson f. i Askeryd 1851. På Sällstorp 1860-65. Flyttat 1865
Carl Fredrik Gustafsson f. i Askeryd 1829. På Sällstorp 1864-1865 + 1866-1869 (noterad på Sällstorp, men bor i Sjöamålen)

Förre husaren, kyrkväktare Johan Peter Svärd f. i Askeryd 1818. Från Skärpan 1872. På Sällstorp 1872-1894. Död 1894
Hustru Anna Christina Jonsdotter f. i Askeryd 1817. Från Skärpan 1872. På Sällstorp 1872-1882. Död 1882
Son Johan Otto f. i Askeryd 1859. Från Skärpan 1872. På Sällstorp 1872-1877. Flyttat 1877
Son Clas Ludvig f. Askeryd 1862. Från Skärpan 1872. På Sällstorp 1872-1881. Flyttat 1881
Dotter Johanna Elisabet Svärd f. i Askeryd 1855. På Sällstorp 1881-1882. Flyttat 1882

Arb. Karl Gustaf Svärd f. i Askeryd 1847. På Sällstorp 1882-1911. Flyttat 1911 till Fattighuset. Död 1913
Hustru Brita Ulrika Jansdotter f. i Nora, örebro län 1844. På Sällstorp 1882-1911. Flyttat 1911 till Fattighuset. Död 1927
Dotter Hilma Karolina f. i Nora Örebro län 1876. På Sällstorp 1882-1892. Flyttat 1892
Dotter Kristina Adolfina f. i Askeryd 1883. På Sällstorp 1883-1910. Flyttat 1898 åter 1901. Flyttat 1903. Åter 1904. Flyttat 1905. Åter. Flyttat 1910
Dotter Amanda Teresia f. i Askeryd 1886. På Sällstorp 1886-1905. Flyttat 1902. Åter 1903. Flyttat 1905