Nydala

Ödetorp Nr 114. Karstorp

Publicerad i februari 2015

Karta över Karstorp


Nydala Assjö

Första belägg för Nydala är från husförhörslängderna AI:18 1838/1845 sida 90. Sista belägg AI:34 1892/1896 sida 108 och AII SCB 1900 sida 15