Ropsten

Ödetorp Nr 117. Karstorp Norrgården

Publicerad i februari 2015

Karta över Ropsten


Ropsten 1766/1770 - 1911

Första belägg för Ropsten finns i husförhörslängderna AI:3 1766/1770 sida 274. Sista belägg AI:34 1892/1896 sida 104