Backstugan Ruggemålen 1693


Karstorp Södergård

Publicerad i maj 2014

KartaBackstugan Ruggemålen 1693-1930. Ödetorp nr 110

D. 2:e juli 1693 (Födbok C1 1693 sida 63) föds Johan på Ruggemålen, som tills vidare är den äldsta noteringen för Ruggemålen. Gården låg vid Västra Lägerns strand mellan Ropsten och Sjöstugan. I omgivningen finns stora kärr med vassruggar och möjligen har detta givit upphov till namnet. Torpet födde ett par kor och några stutar. Här fanns en gång en klassisk parstuga och en undantagsstuga. Rivna på 30-talet. Numera finns här en sommarstuga

Ruggemålen brukades på 1880-talet av Karl och Matilda Gustafsson. D. 20/1 1898 förolyckades Kalle genom en drunkningsolycka i Lägern. Han hade dagen innan varit till kvarnen med mäld och måst lämna båten en bit ut från land vid Ruggemålen på grund av ishinder. När han nästa dag skulle hämta båten kom han inte längre än till en liten ö utanför Ruggemålen. Här lämnade han båten och skulle gå ett femtontal meter till fots på isen mot strandkanten. Isen brast under honom och han råkade hamna på en sten och höll sig uppe ganska länge. Hans hustru Tilda och andra som hört hans nödrop, skyndade till, men isen var så svag att även Tilda hamnda i vatnnet. Trots alla ansträngningar måste man ge upp försöken att rädda honom och Kalle gick till botten inför alla åsyn

Johannes Olofsson var den siste brukaren, som bodde på Ruggemålen. Jorden brukades sedan till Skärpan så länge Oskar Carlsson bodde där. I undantagsstugan bodde Stava kvar till fram på 1930-talet. Husen är rivna och på åkrarna växer skog


Boende: 1693
Johan. På Ruggemålen 1693

Boende: 1851-1902
Enkan Katrina Svensdotterf. i Bälaryd 1878. 1/2 eg. på lifstid. På Ruggemålen 1851-1857. Död 1857
Soldat nr 14 Nils Adolf Hull 1/2 förhandladt till och hela. f. i Askeryd 1804. På Ruggemålen 1847-1876. Flyttat 1876
1:a Hustru Anna Greta Pehrsdotter f. i Askeryd 1894. På Ruggemålen 1847-1861. Död 1861
Son Gustav Aron f. i Askeryd 1827. På Ruggemålen 1847-1855. Flyttat 1855
2:a Hustru Catharina Johansdotter f.i Höreda 1826. Gift med Nils 1861. På Ruggemålen 1861-1876. Flyttat 1876
Dräng Carl Gustaf Alm f. i Flisby 1859. På Ruggemålen 1873-1876. Flyttat 1876

Inhyse Anders Jonsson f. i Askeryd 1812.1866 Fattighjon. På Ruggemålen 1852-1871. Flyttat 1871
Inga Karin Hultgren f. Askeryd 1824. På Ruggemålen 1852-1871. Flyttat 1871
Son Gustaf Adolph f. i Askeryd 1855. På Ruggemålen 1855-1871. Flyttat 1871
Dotter Anna Charlotta f. i Askeryd 1857. På Ruggemålen 1857-1871. Flyttat 1871
Son Johan f. i Askeryd 1862. På Ruggemålen 1862-1871. Flyttat 1871
Son Alexander f. i Askeryd 1867. På Ruggemålen 1867-1877. Flyttat 1877.

Arrendator f.d. korpral Carl johan Frans Oskar Ros f. i Säby 1818. På Ruggemålen 1875-1896. Död 1896
Hustru Lotta Sofia Andersdotter f. i Frinnaryd 1823. På Ruggemålen 1875-1892. Död 1892
Inhyse Gustafva Karlsdotter f. i Lommaryd 1847. På Ruggemålen 1892. Flyttat 1892
Son Carl Oskar f. i Linderås 1862. På Ruggemålen 1875-1879. Flyttat 1879
Son Alexander f. i Linderås 1865. På Ruggemålen 1875-1886. Utvandrat till Nordamerika 1886
Dotter Eva Lovisa Ros f. i Linderås 1858. På Ruggemålen 1875-1887. Utvandrat till Nordamerika 1887
Son Frans Salomon f. i Linderås 1860. På Ruggemålen 1875-1877. Flyttat 1877

Arrendator Frans Algot Gustafsson f. i Asby 1862. På Ruggemålen 1886-1887. Utvandrat till Nordamerika 1887
Hustru Augusta Amanda Augustdotter f. i Asby 1862. På Ruggemålen 1886-1887. Utvandrat till Nordamerika 1887
Dotter Seva Emmy Debora f. i Västra Ryd 1886. På Ruggemålen 1886-1887. Utvandrat till Nordamerika

Arrendator Viktor Hansson f. i Hellerstad? På Ruggemålen 1887-1890
Hustru Hedda Sofia Svensdotter f. i Asby 1858. På Ruggemålen 1887-1890
Son Karl Viktor f. i Asby 1878. På Ruggemålen 1887-1890
Son Oskar Emil f. i Asby 1879. På Ruggemålen 1887-1890
Son Edvard Henning f. i Asby 1881. På Ruggemålen 1887-1890
Son Frans Simon f. i Asby 1884. På Ruggemålen 1887-1890
Dotter Elin Viktoria Sofia f. i Asby 1886. På Ruggemålen 1887-1890
Son David Gerhard f. i Askeryd 1887. På Ruggemålen 1887-1890

Arrendator Karl Johan Gustafsson f. i Marbäck 1840. På Ruggemålen 1888-1898. Död 1898 (se inledningen)
Hustru Klara Matilda Anderdotter f. i Torpa 1843. På Ruggemålen 1888-1899. Flyttat 1899
Inhysehjon Anna Gustafva Karlsdotter f. i Lomaryd 1847. På Ruggemålen 1899-1902 1905-1906. Flyttat till Fattigstugan 1906
Torparen Karl Johan Gustafsson f. i Askeryd. På Ruggemålen 1899-1901

Torparen Johannes Fredrik Olofsson f. i Svinhult 1845. På Ruggemålen 1901-1924. Död 1924
Johanna Maria Johansson f. i Norra Solberga 1865. På Ruggemålen 1903-1917. Död 1917
Dotter Anni Cecilia f. i Askeryd 1904. På Ruggemålen 1904-1920. Flyttat 1920
Dotter Anna Maria f. i Askeryd 1905. På Ruggemålen 1905-1920. Flyttat 1920
Dotter Elsa Augusta f. i Askeryd 1907. På Ruggemålen 1907-1918. Flyttat 1918
Hushållerska Gustafva Wilhelmina Andersdotter f i Eksjö 1847. På Ruggemålen 1901-1902