Hesterslid


Publicerad i maj 2014

Karta


I tiondelängd från 1579 omnäms Hesterslid för första gången som ett frälsehemman. I åkeravmätning från 1640 nedan är Hesterslid ett kronohemman.


Torp backstugor till Hesterslid

Rota

Rothem. Ödetorp Nr 5

Larstorp Lassarp. Ödetorp Nr 6

Granelund. Ödetorp Nr 7

Andersbo Klöva. Ödetorp Nr 8

Nybro ångsåg. Ödetorp Nr 9