Rota

Hesterlid

Publicerad i maj 2014

Karta


Rota 1582

Första belägg för Rota - Roota - är preliminärt 1582. I tiondelängd för Askeryd står i tiondelängden under Kronotorp Svend i Rootta. (Smlh. 1582:9 sida 22).