Granelund

Ödetorp Nr 7 Hesterlid

Publicerad i maj 2014

Karta


Granelund 1889-1898


I samma område som Rothem och Larstorp fanns backstugam Granelund. C:a 75 meter från vägen nordöst om Rothem fanns en väg till Granelund, numera igenväxt. Vid ödetorpet finns rester efter en skorstensmur och odlingsrösen. Ett torp med en kort livslängd på nio år med två familjers historia. Torpet byggdes 1889 och brann ner 1898


Boende på Granelund 1889-1898

Anders Peter Andersson f. i Säby 1855. På Granelund 1889-1891
Hustru Karolina Holmqvist f. på Fårö Gotland 1858. På Granelund 1889-1891
Dotter Jenny Viktoria Charlotta. f. i Askeryd 1886. På Granelund 1889-1891
Dotter Edla Augusta f. i Askeryd 1888. På Granelund 1889-1891
Dotter Hulda Karolina f. i Askeryd 1891. På Granelund 1891


Gustaf Eriksson f. i Gårdsby Kronob. län 1845. På Granelund 1891-1898
Hustru Emilia Anette Karlsdotter f. i Mellby 1855. På Granelund 1891-1898
Son Karl Oskar Erik f. i Eksjö 1885. På Granelund 1891-1898
Dotter Elsa Emilia Elisabet f. i Eksjö 1890. På Granelund 1891-1898
Son Henrik Georg Alkbin f. i Askeryd 1895. På Granelund 1891-1898
Son Emil Enok Valentin f. i askeryd 1898. På Granelund 1898