Klöva Andersbo

Ödetorp nr 8 Hesterslid

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad i november 2014

Karta


Söder om väg 132 vid nerförsbacken mot östgötska gränsen finns torpruinen efter backstugan Klöva. Namnet Klöva syftar på en stor kluven stenknalle i närheten av torpet.

Gården låg intill en bäck. Gården var bebodd fram till 1938 och revs på 1960-talet. Kvar finns rester av husgrunder. Siste åbon på Klöva var Josef Karlsson. Han flyttade till Björkäng, Djupadal.


Boende på Klöva 1791-1831:
Anders Samuelsson född i Askeryd år 1736.På Klöva 1791-1815. Från 1816 ej noterad i husfl.
Hustru: Britta Håkansdotter född i Ingatorp år 1749.På Klöva 1791-1801. Från 1802 ej noterad i husfl.

Smedgesäll Sven Eklund född i Eksjö 1796. Klöva från 1820-1824
Hustru Anna C. Söderberg född i Eksjö 1788 På. Klöva 1820-1824
Dotter Anna Christina född i Askeryd 1822
Dotter Sofia Matilda född i Askeryd 1824.

Daniel Danielsson född i Ekeby år 1897. På Klöva 1826
Hustru Eva Persdotter född i Säby år 1898. På Klöva 1826-1831
Son Carl Johan född i Säby 1825. På Klöva 1826-1831.
Son född i Askeryd 1827. Död 1827.
Son Gustav Adolf född i Askeryd 1828. Död 1829.
Dotter Eva Christin född i Askeryd 1830-1831.