Nybro vid ångsågen

Ödetorp Nr 9 Hesterslid

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad i december 2015

Karta


Nybro ångsåg 1883-1909

Bakgrundsbilden visar platsen för Nybro i backen på vänster sida efter Måletorpet mot östgötagränsen.
En backstuga som låg inte långt från riksväg 134, på vänster sida efter Måletorpet. Inga markerade grundrester finns kvar, endast ett mindre stenröse. Här fanns i slutet på 1800-talet en ångsåg och en backtuga, bebodd i två omgångar 1883-1893 och 1898-1899 av en och samma familj. Efter 1899 var stugan obebodd. Den revs 1909
Backstugan kom till när virkesindustrin hade sin guldålder i slutet på 1800-talet. Det är en familj på åtta personer som bor i en liten backstuga. Här bodde Karl Erik Johansson - maskinist virkeshandalare - och ägare til sågen. Familjen levde under sparsamma förhållanden. Karl Erik lät redan 1884 som 48-åring - något år efter flytten till Nybro - köpa sig ett gravbrev. Karl Erik är begravd i Eksjö


Boende på Nybro 1883
Maskinisten-> Virkeshandlaren Carl Erik Johansson f. i Anderstorp 1836. På Nybro 1883-1893 och 1898-1899. Flyttar till Eksjö. Åter. Till Eksjö
Hustru Johanna Andersdotter f. Bårseryd Skb län 1832. På Nybro 1883-1893 och 1898-1899. Flyttar till Eksjö. Åter. Till Eksjö
Son Johan Fabian f. i Tverred Skb län 1861. På Nybro 1883-1893 och 1898-1899. Flyttar till Eksjö. Åter. Flyttar till Anderstorp
Dotter Hulda Claricia f. i Tverred Skb län län 1863. På Nybro 1883-1893 och 1898-1899. Flyttar till Eksjö. Åter. Till Eksjö
Son Karl Henning f. Bjerka i Skb län 1868. På Nybro 1883-1893 och 1898-1899. Flyttar till Eksjö. Åter. Till Eksjö
Son Axel Emil f. i Eksjö 1872. På Nybro 1883-1892 och 1898-1899. Flyttar till Sund. Åter. Till Eksjö
Dotter Thekla Elisabet f. i Eksjö 1874. På Nybro 1883-1893 och 1898-1899. Flyttar till Eksjö. Åter. Till Eksjö
Dotter Alma Rosena Theresia f. i Eksjö 1879. På Nybro 1883-1893 och 1898-1899. Flyttar till Eksjö. Åter. Till Eksjö


Maskinisten Carl Erik Johanssons gravbrev från 1884


Carl Erik Johanssons grav i Eksjö


Carl Eriks barnbarns barnbarn vid graven. Foto Nils Fabiansson


Husförhörslängder 1881-1891. Familjen Johansson flyttar in 1883


Husförhörslängder 1897-1905. Familjen Johansson flyttar 1899 till Eksjö