Ägersryd

Norrgården Sörgården

Publicerad i maj 2014
KartaEnligt Småländska handlingar utgör Ägersryd 1539 ett kyrkohemman och ett skattehemman. År 1543 finns även ett skatteödetorp i Ägersryd. Ägersryd hette ursprungligen Ägersjö. Namnbytet skedde i mitten på 1800-talet. Oklart kring omständigheterna för namnbytet.


Ägersryds huvudgårdar
Norrgården. Enl. Hfl är 1:a belägg AI:1 1722 sida 168. Belagd enl. Sml. handl. 1539
Södergården. Enl. Hfl är 1:a belägg AI:1 1721 sida 110. Belagd enl. Sml. handl. 1539


Torp backstugor till Ägersryd
Nordlunda

Granlund

Perstorp. Soldattorp Nr 22 Ägersryds rote

Ödetorp Nr 36 Marielund

Ödetorp Nr 37 Norrhemmet

Hagstugan Ödetorp okänd plats


Kartan visar detaljer ur 1640 års ägomätning av Ägersryd.

Nr 4 Skattehemman. Nr 5 KronohemmanBoende på Ägersryd.


August och Hanna Gustavsson