Granelund

Ägersryd

Publicerad i maj 2014

Karta


Granelund 1861


Första belägg enl. Sockenkatalogen i Riksarkivet Hfl: AI:26 1861-1865 sida 175. Publicering kommer annonseras på startsidan.


Emelie Carolina Göransdotter f. i Säby 1838