Nordlunda

Ägersryd

Publicerad i maj 2014

Karta


Nordlunda 1892/96

Första skriftliga belägg för Nordlunda är mellan 1892-1896 enl. Sockenkatalog för Askeryd i Riksarkivet Hfl : AI:34 sida 211