Marielund

Ödetorp Nr 36 Ägersryd

Publicerad i maj 2014

Karta


Marielund 1862 - 1903

En historia på drygt fyrtio år om pigan Anna-Greta som bodde här hela sitt vuxna liv. Hon var 42 år gammal när hon flyttade in.

Backstugan låg på andra sidan vägen för milstolpen. Första belägg för 1862.Här ska ha funnits en brunn kvar efter att stugan rivits 1903. Enlgt protokoll:

Från kommunstyrelsens protokoll d. 18/3 1902 försåldes till kyrkvärden Larm på följande villkor: Larm skall betala 50 kr på det sättet att han till fattigkassan lämnar borgenb styrkt med revers å samma belopp, skall ränra därå beräknas från d. 1 januarei 1903, jemte skall byggnaderna varda från planen bortförda den 1:e nästkommande maj.


Första boende på Marielund
Pigan Anna Greta Samuelsdotter f. i Ingatorp 1820. Fattighjon. På Marielund 1862-1901. Flyttade till fattigstugan 1901
Fredrika Vilhelmina Zachrisdotter f. i Frinnaryd 1842. På Marielund 1863
Piga Anna Kristina Samuelsdotter f. Höreda 1839. På Marielund 1863-1864. Flyttar
Piga Anna Katrin Johansdotter f. 1846 i Säby. På Marielund 1863-1865. Flyttar
Dräng Sven Svensson f. 1829. På Marielund ?