Hagstugan

Ägersyd. Ödetorp okänd plats

Publicerad i maj 2014

Karta


Hagstugan 1838/4 - 1846/50

Första skriftliga belägg för Hagstugan är 1694 enl. Sockenkatalog för Askeryd i Riksarkivet, Hfl: AI:18 1838-1845 sida 188. Sista belägg AI:20 1846-1850 sida 204.