Historien om Askeryds socken

Asks ryd  Husabyn  medeltiden     d. 20/2 2022
Förord       Gårdar och ödetorp       Askeryds historia
Smålands historia       Kartor       Bilder     Källa
Riksarkivet     Riksantikvarieämbetet     Historiska kartor lantmäteriet

Skaparen av draken

med människohuvud och krona.

Vem var han och hade han varit i Bysans som väring ?

Ornamentiken på Askeryds kyrkport är unik: En skäggprydd hövding med
drakkropp avslöjar en revolutionerande tid i Askeryds historia när kristendomen
gör sitt intåg, som leder till att en kyrka byggs och en församling bildas, vars
stämma får en ledande roll i den blivande socknens liv.
Bakgrundsbilden visar porten med en smidd ornamentik av växtliknande mönster
- Livets träd med fruktbarhetssymboler - Samtidigt löper parallella linjer
horisontellt symboliserande ett hinder, staket. En port som kan öppnas till
paradiset. Här lät väringen, hövdingen bygga sig sin egen gårdskyrka, som med
tiden blev socknens församlingskyrka. En tusenårig kyrka som än idag påminner
oss om revolutionärens mästerverk. Hans hem finns kvar som en stor en lämning
- en borgruin, vid säteriet.