Källor och Litteratur


Publicerad i maj 2014Kronologi

Medeltiden-1600
Käthe Bååths avhandling "Öde sedan stora döden var ..."
med följande källförteckning:
C 4= Förteckning över Karl Knutssons jordebrev
C37= Arvid Trolles jordebok
DS= Diplomatarium Suecanum
LStB= Linköpings Stifts bibliotek
RAp= Riksarkivets pergamentsbrev
RPB= Svenska Riks-Archivets pergamentsbrev
SD= Svenskt Diplomatarium
Smlh= Småländska handlingar
SMR= Medeltida register
Vkjb= Vadstena klosterjordbok
X240= Erik och Jon Trolles möderne
Lägerbobygden ingår inte i avhandlingen.


Riksarkivet från 1539
1539-1630
Smlh=Småländska handlingar. Mantalslängder och tiondelängder

1643-1820
Mantalslängder för Askeryd.

1671-1920
C1-C14= Vigsellängder, Födelse-doplängd, Död-begravningslängd, In-Utflyttningslängder Penninggåvor till Askeryds kyrka.

1632-1877
Jordeböcker

1713-1934
AI:1- A:I34 Askeryds husförhörslängder och Församlingsböcker till 1934

Riksarkivets sockenkatalog över Askeryd


Historiska kartor Lantmäteriet
Historiska kartor över Askeryd, gårdarna i Askeryd, Norra Vedbos härad och Jönköpings län från 1640 och framåt

Askeryds hembygsförening

Ortnamnsregistret


Litteratur
Öde sedan stora döden var...... del 1, del 2, Käthe Bååth
Askeryd En gammal smålandssocken, K.D. Andersson Jean Silfving
Bland original och vanligt folk i Askeryd, Bertil Zakrisson och Ingmar Carlsson Svensk historia, Olle Larsson, Andreas Marklund
Arvet efter Gusta Vasa, Lars-Olof Larsson
Kalmarunionens tid, Lars-Olof Larsson
Småländsk medeltid, Lars-Olof Larsson
Småländsk historia, Stormaktstiden, Lars-Olof Larsson
Dackeland, Lars-Olof Larsson
Kolonisation och befolkningsutveckling i det sv.agrarsamhället 1500-1640 Lars-Olof Larsson
Tusen år i Småland, Elin Wägner
De värjde sin rätt -Senmedeltida bondemotstånd i Skåne och Småland- Mathias Cederholm
Småland -Strövtåg i gammal kulturbygd- Björn Gidstam
Småländska bilder -Minnesmärken från ett kulturlandskap- Björn Gidstam
Det medeltida Småland, Martin Hansson
Medeltida borgar, Martin Hansson
Uppror och allianser, Dick Harrison
...till sin familjs heder och conervation, Helena Rosenberg
Ortnamn på –ryd i Småland, Staffan Fridell
De svenska ortnamnen på hester, Jöran Sahlgren
Vad nytt från Askeryd, Elow Lindholm
Sten Sture Den äldre och stormännen, Kjell-Gunnar Lindholm
Från norra Smålands medeltid, Sigurd Pira
Från norra Smålands medeltid, Jean Silfving
Arvid Trolles jordebok 1498, Johan Axel Almquist
Finansförvaltning och varuhandel 1504-1540 Ingrid Hammarström
Det medeltida Småland, Martin Hansson
Kungamakt och kyrkojord, Johnny Kalderstam
Sveriges historia 600-1350, Dick Harrison
Jarlens sekel, Dick Harrison
När borgarna brann, Mats Adolfsson
Fogdemakt och bondevrede, Mats Adolfsson
Spåren av kungens män, Maja Hagerman
Norstedst Sverige Historia 600-1350, Dick Harisson m.fl.
Norstedst Sverige Historia 1350-1600, Dick Harisson m.fl.
När Sverige blev Sverige, Peter Sawyer
Ortnamnen i Smålands bebyggelsehistoria. Erik Granlund.
Herrgårdar i Norra Vedbo Härad, Sigurd Pira
Smålands Kavalleri, Oskar Blomberg
Kungliga Smålands Husarregementes historia, För. Smålandshusarers redaktionskommitté.
...till sin familjs heder och conservation, Helena Rosenberg.
Norra Vedbo härad år 1542, Sigurd Pira
Sveriges historia, Medeltiden, Dick Harrison
Der vid Kijssa åhm en morgon tideliga, Per Olin, Föreningen Dackeland