Västorp


Publicerad i maj 2014. Uppdaterad november 2015

Karta


Medeltida by

Västorps by var belagd på medeltiden. Två frälsegårdar är belagda 1399 (9/9 Peringskiöld E 15) och 1401 (SD 130) och ytterligare en gård 1421 (D. 24/6 och och 29/6 RAp)

1539 utgör Västorp endast ett skattehemman och förblir så till 1614. Nu byggs ett nytt mindre skattehemman upp, noterat som "Utjord".
1645 övergår två gårdar i Västorp från skattehemman till kronohemman
1671. Endast en gård noterad i Västorp
1713-1720 Hfl. Två gårdar
1720 mantalslängd. Två gårdar och en utjord. Utjorden i Djupadal
1826-1830 Hfl. Fyra gårdar varav ett Rusthåll

Notarium Explicatio 1640

Den första kartan från 1640 visar åkeravmätningen av Västorp


Nergårn Rusthållet 1/4 mantal

Carl Jonas Peterson f. 1810 i Askeryd. På Rusthållet 1851 - 1880. Död 1880
????????? Änkan Anna Lotta Johansdotter f. 1823 i Asby. På Rusthållet 1881 - 1890
Johannes Gustav Karlsson. Hemmansägare. f. 1847 i Askeryd. På Rusthållet 1892-1905


1/4 mantal

Peter Persson f. 1777 i Frinnaryd. På gården 1846-1852. Död 1852
Peter Petersson f. 1809 i Askeryd. På gården 1852-1884
Reinhold August Mathias Seve´n Hemmansägare. f.1850 i Askeryd. På gården 1884-1905


MellgårnBoende på Mellanggården
Sfockenskomakare: Anders Peter Karlsten f. 1826 i Askeryd. 1850-1852. Död 1852
Johan Henric Pettersson f. 1839 i Askeryd. På Mellangården 1863-1866
Carl Peter Petersson f. 1837 i Askeryd. På Mellangården 1866-1870
Hemmansägare Jonas Ceder f. 1822 i Askeryd. På Mellangården 1871-1897. Död 1897
Hustru Maja Stina Johansdotter f. 1811 i Askeryd. På Mellangården 1871-1899. Död 1899
Son Alexander Jonasson Ceder f. 1852 i Askeryd. Ny hemmansägare efter sin far. På Mellangården 1852-1925. Död 1925
Hustru Alma Sofia Augustdotter f. 1870 i Bredestad. På Mellangården 1896-1934-->?
Dotter Agda Maria f. 1897 i Askeryd. På Mellangården 1897-1934-->?
Son Karl Fritz f. 1899 i Askeryd. På mellangården 1899-1934-->?
Son Gustaf Hugo f. 1901 i Askeryd. På Mellangården 1901-1934-->?
Son Ernst Julius f. 1904 i Askeryd. På Mellangården 1904-1920. Flyttar. Åter 1922. Flyttar 1923. Åter 1924. Flyttar 1927. Åter 1928. Flyttar 1929. Åter 1930. Flyttar 1930. Åter 1931. Flyttar 1933
Son Simon Emanuel f. 1906 i Askeryd. På mellangården 1906-1934-->?. Flyttar 1923. Åter 1927
Son Josef Erland f. 1908 i Askeryd. På Mellangården 1908-1927. Flyttar
Son Oskar Sigvard f. 1909 i Askeryd. På Mellangården 1909-1911. Död 1911
Son Konrad Matteus f. 1911 i Askeryd. På Mellangården 1911-1928. Flyttar
Son Aldor Herman f. 1913 i Askeryd. På mellangården 1913-1931. Flyttar. Åter 1933Sörgårn


Boende på Sörgården
Brukare Anders Peter Karlsson f. 1847 i Bredestad. På Sörgården 1871 - 1890
Arrendator Johan Henrik Johansson f. 1834 i Malexander. Hemmansägare. På Sörgården 1890-1908. Död 1908
Hustru Maria Charlotta Johansdotter f. 1854 i Marbäck. På Sörgården 1892-1928. Död 1928
Hans i 1: äktenskap. Son Karl Emil f. 1871 i Askeryd. På Sörgården 1892-1895. Flyttar-åter 98-flyttar 98
Hustru Selma Lovisa Seve´n f. 1871 i Asby. På Sörgården 1898. Flyttar 1898
Gemensamma
Son Frans Johan Simon f. 1887 i Askeryd. Arrendator 1908. På Sörgården 1892-1934-->?
Dotter Hilda Maria Elisabeth f. 1893 i Askeryd. På Sörgården 1892-1929
Son Gustaf Georg f. 1895 i Askeryd. Hemmansägare 1908. På Sörgården 1892-1930
Astrid Ingeborg Ivarsson. f. 1900 i Askeryd. på Sörgården 1918?
Gerda Maria
Elsa Lydia Kristina Karlsson f. 1899 i Askeryd. På Sörgården 1920-1921?


Västorps skola 19171917


Boende på i skolan
Karl Anders Gustaf Jonsson f. 1813 i Askeryd. Inhysehjon. På Skolan 1871-1899. Död 1899
Hustru Stina Samuelsdotter f. 1808 i Bredestad. På Skolan 1871-1884. Död 1884
Lydia Petronella Bondesson f. 1878 i Nävelsjö. Skolan 1900-1905-->?


Kvarnstugan Västorp 1816 - 1930

Första belägg för Västorps kvarnstuga är 1816. Det är änkan Stina Svensdotter 51 år med sonen Daniel 13 år som flyttar in. Kvarnstugan finns kvar åtminstone till 1920-talet.
MissionshusetSkogsplanteringGårdar torp hemman och ödetorp till Västorp

Skolhuset

Tällåsen

Norråsen

Östorp

Söråsen. Husartorp Nr 27

Arrhemmet. Ödetorp Nr 134

Fredrikslund. Ödetorp Nr 135

Kvarnstugan. Ödetorp Nr 136