Skola

Västorp

Publicerad i februari 2015

Karta över Västorp


Västorps skola 1871/1875

Första belägg för skolan i Västorp är från husförhörslängderna AI:30 1871/1875 sida 229.