Fredrikslund Lunden

Ödetorp Nr 135. Västorp

Publicerad i maj 2014

Karta


Första belägg för Fredrikslund är enligt Hfl. AI:18 1838/1845 sida 38. Sista belägg är AI:33 1881/1890 sida 244.