Eldstorp


Publicerad i maj 2014. Uppdaterad i oktober 2014

Karta


Enl. Smlh. 1539 utgör Eldstorp tre frälsehemman, men 1542 ett Alvastra klosterhemman, ett Kunglig Majt:s-hemman ochett frälsehemman Tord Bonde.

Klosterhemmanet är belagt 1408 (SD 961) som torp under Askeryd

K.Majt:s gård är belagd 1507 (Rött 252 Dorotea Knutsdotter Banér samt marginalanteckning "Arv och Eget" vol 12

Frälsegården är belagd 1383 1491Karta Ägomätning år 1640


Detalj. Notarium Expicatio 1640 för Eldstorp


Karta Ägomätning 1683

Karta Laga skifte 1883


Torp backstugor till Eldstorp

Sjöstugan

Påland. Ödetorp Nr 103

Grönskog. Ödetorp Nr 104

Hörberget. Ödetorp Nr 105

Stubberyd. Ödetorp Nr 106

Brink. Ödetorp Nr 107

Nöbbekullen. Ödetorp Nr 108

Fridhem. Ödetorp okänd plats