Backstugan Sjöstugan 1806


Eldstorp

Publicerad i maj 2014

KartaBackstugan Sjöstugan 1806

Sjöstugan är den ända backstuga som finns kvar i området.


Boende från 1806
Torparen Jonas Månsson f. i Askeryd 1758. Gift med Maja 1809. På Sjöstugan 1806-1841. Död 1841
Dotter Johanna f. i Frinnaryd 1795. På Sjöstugan 1806-1811 ? Flyttat
Dotter Stina f. i Adelöf 1797. På Sjöstugan 1806-1812 Flyttat
Dotter Hedvig f. i Adelöf 1800. På Sjöstugan 1806-1816 ? Flyttat
Son Johannes. f. i Frinnaryd 1795. På Sjöstugan 1811-1825
Hustru Maja Svensdotter f. i Flisby 1777. Gift med Jonas 1809. På Sjöstugan 1808-1842. Flyttat 1842 till Hörberget. Död 1850
Piga Maria Chatarina Jonasdotter f. i Askeryd 1800. På Sjöstugan 1838-1842 ? Flyttat

Anders Samuelsson f. i Torpa 1804- På Sjöstugan 1842-1845
Hustru Carin Ansdersdotter f. i Bredestad 1807. På Sjöstugan 1842-1845
Dotter Carolina Matilda f. I Askeryd 1829. På Sjöstugan 1842-1845
Dotter Clara Charlotte f. i Askeryd 1832. På sjöstugan 1842-1845
Dotter Johanna Ulrica f. i Askeryd 1835. På Sjöstugan 1842-1845
Son Clas August Wilhelm f. i Askeryd 1837. På Sjöstugan 1842-1845
Dotter Sofia Kristina f. i Askeryd 1840. På Sjöstugan 1842-1845
Son Anders Gustaf f. i Askeryd 1843. På Sjöstugan 1842-1845

Anders Lås f. i Lommaryd 1778. Fattighjon 1846. På Sjöstugan 1846- 1866
Hustru Lena Persdotter f. i Höreda 1795. På Sjöstugan 1846-1866
Tvillingarna:
Carolina f.i Askeryd 31/3 1830. På Sjöstugan 1846-1847. Flyttar W Ryd 1847. Åter 1855 ?
Gustava f. i Askeryd 31/3 1830. På Sjöstugan 1846-1847. Flyttar till Wära 1847. Åter 1858.
Dotter Fredrika f. i Askeryd 1836. På Sjöstugan 1846-1857

Historien om Veteranen Anders Lås 1778-1866. Aftonbladet 1865

Inom Askeryds församling finnes en 81 år gammal veteran, som bevistade 1808-1809 årens krig såsom landtvärn samt 1813-1814 årens fälttåg såsom vargeringssoldat.

Har i många år varit sjuklig och af församlingen åtnjutit fattigunderstöd, som kommer att fortfara till dess döden befriar honom från hans lidande.

Denne gamle Anders Lås har flera gånger sökt att få något understöd från allmän inrättning, men haft otur därmed, ehuru han alltid fört en hedrande vandel. Han erhöll år 1861, blott en gång, genom nådeansökan 10 riksdaler ur konungens handkassa. Sedermera har, dels genom nådeansökan hos K. M:ts och dels genom skrivelse till K. M:ts befallninghafande åren 1863 och 1864 sökt erhålla understöd af de medel rikets ständer anslagit åt ännu levande landtvärnsmän, men allt utan framgång.

Gubben Lås alltmera orkeslös ser sig nu bragt att anropa allmänheten om en skärf och om någon finnes som ville offra något öre till denne gamle fosterlandsförvarare, så skulle han med djup tacksamhet det mottaga och välsigna sitt fosterland, som han med lif ocg blod försvarat samt i döden ihågkomma att det finnas hjertan qvar som ömmar för den gamle krigaren Lås i Sjöstugan, hvars adress är Ekkesjö och Askeryd