Nöbbekullen

Ödetorp Nr 108 Eldstorp

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad i oktober 2014

Karta


Nöbbekullen 1806 - 1883 ?

Historien om Sven Persson från Asby som bodde på Nöbbekullen


Enligt traditionen finns i Askeryd en backstuga vid namn Nöbbekullen. Namnet saknas dock i husförhörhörslängderna, men stugans plats är känd och som brukligt därför markerad av hembygdsföreningen med en ödetorpsskylt - i ordningen - Nr 108.


Ödetorpet ligger ensamt beläget på toppen av en kulle i skogen i en starkt kuperad och stenig terräng på Eldstorps marker. Att det för två hundra år sedan över huvud taget var möjligt att få sin utkomst här att bygga upp ett liv. Om detta berättar en märklig och berörande historia om ett äldre par som byggde upp torpet i början på 1800-talet.


Ingen uppenbar väg finns kvar som leder till ödetorpet. Närmast kända väg i närheten är den väg som tar av från ödetorpet Stubberyd vid Västra Lägern och som därefter - i en brant slingrande uppförsbacke - leder till Eldstorp. Längs vägen - på vänster sida - högt ovanför vägen finns ödetorpen Grönskog och Påland. På höger sida inne i skogen halvvägs upp till Eldstorp finns ödetorpet. En fyrkantig liten backstuga med torpargrund, där ett stort stenblock tjänat som yttervägg. Huset fanns kvar på 1883 års karta - Laga skifte - över Eldstorp.


På 1800-talet dyker i husförhörslängderna anonymt namnet backstuga eller stuga upp runt en del större gårdar i socknen. De får aldrig ett eget mantalsnamn men de boende går att följa år från år i husförhörslängderna. Under Eldstorp omnämns en backstuga utan namn nämligen backstugan till torpet Stubberyd.


Det är ett medelålders par Sven Persson - dryga 50 år - och hans hustru Catharina - som bygger upp Nöbbekullen efter att han avtjänat sitt straff för stöld med 66 spöstraff och två års befästningsarbete i Marstrand. Han hade under några år tidigare bott på Påland med sin familj och år 1803 tar hans liv en ny abrupt vändning. Han avslöjas för tjuvnad. Familjen splittras - han skiljs från sin hustru - och han är borta i två år i Marstrand och kommer 1806 tillbaka till Askeryd, till Stubberyd.


Här återförenas han 1806 med sin son och så träffar han pigan Catharina som också har en son Johannes. Tillsammans får de en dotter Anna Maja när Catharina är 43 år och Sven närmare 60 år gammal. De bygger upp Nöbbekullen och år 1811 står Nöbbekullen omnämnd som backstuga till Stubberyd.
På toppen vid Nöbbekullen. Två mindre stengärdsgårdar på var sin sida av ödetorpet


<


Mantalslängder 1799-1802

1799. Mantalsl. sid 93. Påland. Sven hustru
1800. Mantalsl. sid 95. Påland. Sven hustru
1801. Mantalsl. sid 72. Påland. Sven hustru
1802. Mantalsl. sid 72. Påland. Sven hustru


Boende på torpet Påland

Hfl. Påland. Sven Persson f. i Asby 1752. På Påland. 1797-1806
Hfl. Påland. Hustru Elisabet Larsdotter f. i Norra Vi 1751. På Påland 1797-1806
Hfl. Påland. Son Peter f. f. i Asby 1779. Något sinnessvag. På Påland 1797-1806
Hfl. Påland. Dotter Margareta f. i Sund 1782. På Påland 1797-1800. Flyttar 1800
Hfl. Påland. Son Lars f. i Sund 1785. På Påland 1797-1802. Flyttar 1802
Hfl. Påland. Dotter Lisbeth f. i Sund 1789. På Påland 1797-1806
Hfl. Påland. Son Johannes f. i Sund 1793. På Påland 1797-1806


Boende på backstugan till torpet Stubberyd

Mannen Sven Persson är efter tvenne gånger begången tjufnad afstraffad med tillsammans 66 par Spö, och dömd till 2 års fästningsarbete i Marstrand

Hfl. Bst till torpet Stubberyd. Sven Persson f. i Asby 1752. Från Sund 1796. (1816-1825 Utfattig ofärdig). På Nöbbekullen 1806-1836. Död 1836
Hfl. Bst till torpet Stubberyd. Pigan senare hustru till Sven. Hustru Catharina Danielsdotter oäkta barn f. i Askeryd 1768. På Nöbbekullen 1811-1816. Död 1836
Hfl. Bst till torpet Stubberyd. Svens son Petter f. i Asby 1779. Något fjollig. På Nöbbekullen 1806-1823. Flyttar
Hfl. Bst till torpet Stubberyd. Catharinas Son Johannes Jansson. f. i Hult 1797. Sillvik. På Nöbbekullen 1811-1816. Död ?
Hfl. Bst till torpet Stubberyd. Gemensam dotter Anna Maja Svensdotter f. i Askeryd 1811. På Nöbbekullen 1811-1836. Flyttar av och till