Fridhem

Ödetorp okänd plats. Eldstorp

Publicerad i maj 2014

Karta


Fridhem 1900-1920

Första belägg enl. Sockenkatalogen för Askeryd i Riksarkivet Hfl: AII:SCB 1900 sida 10