Vära

Bordsjö

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad i nov. 2014

KartaVära 1404 d. 2:a februari

Vära verkar vara en av ett fåtal gårdar i södra Askeryd som är belagd under hela medeltiden och som därför undgick pestens och klimatförsämringens härjningar mellan 1350-1500. Noteringar om gården finns 1404 och 1500. Hela socknen söderut från Vära med Stora Lönhult och Spelhester var ödelagd under senmedeltiden fram till 1500-talets början. Granngården Konungsäng är belagd 1383 men ödeläggs senare och beläggs åter 1564. Sjöhester noteras 1539 som " kyrkojord återupptaget från öde"

Första belägg för Vära är från 1404 enl. Svenskt Diplamtorium: SDHK-nr: 16239 14040215 Johan Olofsson Räf säljer till Filip Bonde alla de gårdar hans farfar Nils Birna ägt i Askeryds sn, nämligen Edhult, Börenäs, Hulu, Duveryd, Sillevik och Väre:

ok Wæru swa mykyth han ther i atte (...och Vära så mycket han däri hade)

Allæ them thetta breff høra æller see helsar Joam (!) Olafson Ræffuer at widhernampne æwerdhelica meth Gudhi. Kænnis jak meth thesso mino nærwarande opno breffwe mik haffwa saalt ærlikum ok welbornum manne Philippus Bonde allan min æghodeel i thy goze sum min fadherfadher Niclis Birna atte i Askari sokn, hwar thet liggia kan, sum æru thessen i Edhulte i gaard, Birnones , Hwlu ii gaardha, item i Dwuorydhe ii gaardh[a], item Selawik ok Wæru swa mykyth han ther i atte (...och Vära så mycket han däri hade) ok andra sina iordhe, hwar the helsz liggia kunno i før:do sokn, meth allum tillaghum vtan gardz ok innan, i wato ok thørro, ængo vndan takno thy aff alder ther tillæghat hafuer; thy affhender jak thessen før:do gooz mik ok minum arfwuum ok tileghnar før:da Philippus ok hans arfwuum til æwerdheliko ægho. Til hwilkins mere wisso, witnisbyrdh ok stadfestilsse bedhis jak hedherlika manna incigle, sum ær Ragwall Joansons, Eringisl Benchssons ok herra Pæthars, kirkioherra i Lomarit, før thetta breff, mæn jak ey siælfuer incigle hawir. Datum et actum Bordhsio, anno Domini quadringentesimo quarto, die beati Sigfridi episcopi et confessoris.


Stormannaborgen Vära vid en vik i Husasjön. Konungens äng - husaby - på andra sidan viken

Under tidig medeltid - 1050-1300 - när klimatet var varmt och odlingsbetingelserna gynsamma anlades Vära tillsammans med övriga gårdar runt Husasjön. Gårdar som idag, precis som då ligger som ett pärlband runt den sedan länge utdikade sjön. Sjön som numera liknar en göl har en höjdnivå på 234.8 meter ö.h. Ursprungliga nivån var drygt 240 meter. Kartan visar Husasjöns inritade medeltida utseende på drygt 240 meter ö.h.


Boende på Vära från 1539
Tiondelängderna - kyrkliga skattelängder - från 1539 och framåt anger gårdsnamnet och förnamnet på gårdens bonde eller dennes änka. Aktuellt år 1539 eftersom orostider råder i Småland och Dackeupproret står för dörren. Väras första namngivne frälses landbo var och hette "Hänrigh"


1539. Frälse landbo Hänrigh
1542. Tord Bonde. Hänrigh
1543. Thord Bondes gods. Hänrrigh
1544. Tor Bonde landbo. Hänrigh
1546. Vor nådige herris gods. Hänrigh
1547. Vår nådige herres gods. Hänrigh
1548. Vår nådige herris gods. Hänrigh
1551. Kongl M:jts. Jon
1554. Frelsis landbönder. Mons
1559. Arv och eget. Indraget till kronan. 1561. Ödhe
1564. Frelsis gods. Ödhe. Jonn
1565. Frelsis gods. Ödhe. Jon
1566. Frelsis gods. Ödhe. Smör. Jon
1567. Frelsis gods. Öde. Jonn
1568. Tionde. Karl i Vära
1571. Tionde. Rörik i Vära
1573. Tionde. Håkon i Vära. Namnet Rörik finns på Sjöhester från 1573
1574. Frelsesheman. Årlig ränta. Håkon i Vära.
1574. Tionde. Håkon i Vära.
1577. Tionde. Håkon i Vära.
1579. Tionde. Håkon i Vära.
1582. Tionde. Håkon i Vära.
1583. Tionde. Håkon i Vära.
1584. Tionde. Håkon i Vära.
1599. Jordebok. Håkon i Vära.

Gårdsmiljön innan en tvåvånings enkelstuga till höger revs på 80-talet


Karta 1830


Torp hemman och ödetorp till Vära

Broholm

Väratorpet. Soldattorp Nr 20. Ödetorp Nr 147