Väratorpet

Soldattorp Nr 20. Ödetorp Nr 147

Väras rote

Publicerad i maj 2014

Karta


Väratorpet låg Intill en sedan länge försvunnen väg - Sörbygdavägen - kyrkvägen, som gick förbi Vära ut på Värahalvön i Husasjön mot Nystorp. I dagens vägnät hittar man torpet på vägen mellan Vära och Redeby, c:a 300 meter väster om Vära - ett femtiotal meter från vägen - vid åkerkanten finns husgrunder efter soldattorpet. Matjorden kring gården blev avskrapad för skogsplantering 1991.

Den siste soldaten på Väratorpet var Karl August Pihl, som tog avsked 1909 efter att ha tjänat 30 7/12 år. Han erhåller då vitsordet - Tjänat utmärkt väl -. Vid avskedet tillerkändes Pihl årligt underhåll från Vadstena krigsmannakassa med 36 kronor.

Redan vid sekelskiftet hade han lämnat torpet och bosatt sig i granngården - soldattorpet - Bäck Några år senare köper han en gård i Djupadal och flyttar då dit. Pihl var regementsslaktare eller så kallad huddragare.

Stugan flyttades 1913 till Backhemmet (lilla stugan) och ladugården revs 1941-1942. Bakgrundsbilden visar Väratorpets plats på Backhemmet. En del av virket användes till hus i Hälla. Åkern brukas till Redeby Östergård.


Boende på Väratorpet 1665-1716

1) Måns Svensson. Antagen 1665

2) Pär Ebbson. Antagen 1676

3) Anders Erichsson. Antagen 1682

4) Knutas Erichsson. Antagen 1683

5) Lars Larsson. Antagen 1716

6) Per Larsson. Antagen 1716