Broholm

Vära

Publicerad i maj 2014

Karta


Broholm 1817

Första belägg för Broholm är 1817 enl. Sockenkatalogen för Askeryd i Riksarkivet: Hfl AI:18 1838-1845 sida 119 och DII:1 1817-1824.