Skavarp

Norrgården Sörgården

Publicerad i februari 2015

Karta över Skavarp


Skaffwatorppe 1447


1447
1:a belägg: Vadstena klosters jordebok 1447. Jtem j Skaffawatorppe. Affrad ij pund smör

1713/1720
Skavarp 1:a belägg i husförhörslängderna för Askeryd är AI:1 1713/1720 sida 37.

1766/1770 - 1801
Norrgården 1:a belägg i hfl för Askeryd är AI:3 1766/1770 sida 100. Sista belägg 1801 AI:9 sida 43

1766/1770 - 1801
Södergården 1:a belägg i hfl för Askeryd är AI:3 1766/1770 sida 102. Sista belägg 1801 AI:9 sida 43

Torp, backstugor och ödetorp till Skavarp

Grindstugan
Hemvidakulla ödetorp
Lindåsen