Lindåsen

Skavarp

Publicerad i mars 2015

Karta över Skavarp


Lindåsen 1893

Första belägg för Backstugan Lindåsen är 1893 enligt församlingsböcker för Västra Ryd A I/21 (1891-1900) sida 251Gökens mästerverk