Sillvik Selevik


Publicerad i maj 2014

Karta över Sillvik Selevik


Sillvik Selevik 1404

Gården är belagd 1404 (DS 423) och omkring 1500 (C 37). C= Medeltida jordeböcker. Enl. Smlh=Småländska handlingar 1539 utgör Sillvik ett frälsehemman som ägs av Tord Bonde.


Torp hemman ödetorp till Sillvik

Duveryd. Ödetorp Nr 118

Sillefall. Ödetorp Nr 119

Sågstugorna. Ödetorp Nr 120 och 121

Babel

Ladugården Sillvik