Babel

Selevik Sillvik

Publicerad i maj 2014

Karta över Babel


Babel 1753/54

Första skriftliga belägg för Babel är 1753 - 1754 enligt husförhörslängderna för Askeryd: AI:2 1753/1754 sida 32