Ladugården

Sillvik. Ödetorp okänd plats

Publicerad i maj 2014

Karta


Ladugården 1784/90 - 1892/96

Första skriftliga belägg för Ladugården i Sillvik är enl. Sockenkatalog för Askeryd socken i Riksarkivet. Hfl AI:4 sida 62. Sista belägg AI:34 sida 173