Norra Holma

Bordsjö

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad april 2015

Karta över Norra Holma


Norra Holma 1487

Norra Holma är en av "huvudgårdarna" i Askeryd med rötter från slutet av medeltiden. Sedan mitten på 1500-talet finns här två gårdar belagda.

Den äldsta gården är belagd 1487 (X 240) och 1530 enl. (Erik och Jon Trolles möderne) och ägs 1539 ägs av Karin Eriksdotter/Gyllenstierna till Lagnö

Ytterligare en gård (ödetorp) är belagd 1498 (C 37). Denna gård är identisk med nybygget 1562 enl. (Arv och Eget) Smlh 1562.


Torp backstugor till Norra Holma

Brohemmet. Soldattorp Nr 18

Kråkefors Forsen. Ödetorp Nr 122

Bergholm. Ödetorp Nr 123

Marsbron. Ödetorp okänd plats

Detalj ur Karta 1832 över Norra Holma med frälsegården och kungens gård (Arv och Eget)