Marsbron

Norra Holma. Ödetorp okänd plats
Publicerad i december 2020
Karta

Noterat i första husförhörslängderna för Askeryd 1713 - 1720. Mellan sjön Maren och Västra Lägern vid bron över till Västra Ryd fanns ett torp, bebott 1713-1720

Här bodde Jon Persson, furir uti Ryd socken
Hustru Bengta Hansdotter
Elin Andersdotter