Bergholm

Ödetorp Nr 123 Norra Holma Bordsjö

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad i okt 2014

Karta över Bergholm


Bergholm 1791 - 1980

Enl. husförhörslängder är första boende på Bergholm soldatänkan Annika Anderdotter född 1753 i Torpa. Annika bor här med sin barn Maria och Peter och hennes brors fru Brita, även hon änka.

Enligt hörsägen lär stugan satts i brand på 1980-talet


Vägen ner från torpet mot Norra Holma