Brokafall


Publicerad i maj 2014

Karta


Brokafall har sina rötter i medeltiden. Ett frälsetorp under Askeryd och ett under Skötningabäck är belagda 1383 och 1491 enl. Linköpings Stifts och landsbibliotek. Vadstena kloster (Vkjb) innehar ett ödetorp i Brokafall 1447, 1480 och 1502.
År 1561 noteras i mantalslängd (Smlh) en gård som ett krononybygge.

Bakgrundsbilden visar "Jättestenen" vid Brokafall.

Medeltidsbreven Riksarkivet: SDHK-nr 12433
Utfärdandedatum 13830618
Utfärdandeort Stäkeholm
Utfärdare Drotsen Bo Jonsson.
Drotsen Bo Jonsson tillskiftar Erengisle Nilsson gården "Askaridh" med kvarn och uppräknade torp, gårdarna "Skötningebäck" och "Birkafaltorpet" i Askeryds socken i Vedbo härad mot gården "Brænninge" i Kaga socken i Hanekinds härad och jord i Vårdsnäs socken i Kind. (Se kort i gamla kronol. lappkartoteket.) Utfärdaren, (Gjord) Fot, Peter Bonde och Johan Raben. beseglar.


Karta över Brokafall i 1640 års åkeravmätning.


Gårdar torp hemman och ödetorp

Källeryd

Anderstorp. Ödetorp Nr 38

Sandstorp Sandrödjan. Ödetorpen Nr 39 och 40

Brokafallstugan Templet. Ödetorp Nr 41