Källeryd

Brokafall

Publicerad i maj 2014

Karta


Källeryd 1817/24

Första belägg enl. Sockenkatalogen för Askeryd i Riksarkivet: Hfl: AI:16 1830-1835 sida 124 och DII:1 1817-1824.