Templet Brokafallsstugan

Ödetorp Nr 41 Brokafall

Publicerad i maj 2014

Karta


Templet 1794 - 1907

I hfl heter stugan Brokafallstugan och var namnet "Templet" kommer ifrån berättar inte historien. Stugan revs 1907 och här finns tydliga rester efter en husgrund och spår efter odlingar. Åkern slogs fram till 1940-talet


Första boende i Templet 1794-1822
Skomakaren Johan Johansson f. i Solberga 1750. I Templet 1794-1804. Död i lungsot 1804
Hustru Catarina Johansdotter f. i Askeryd 1744.I Templet 1794-1822. Död 1822
Son Johannes f. i Askeryd 1780. I Templet 1794-1808. Flyttar

Sista boende i Templet
Anna Brita Svensdotter f. i Flisby 1824. Backstugehjon. Flyttar 1904 till Fattigstugan