Historien om Askeryds socken


      D 29/11. Husabyn medeltiden

        Förord     Gårdar och ödetorp     Askeryds historia     Smålands historia     Kartor     Bilder     Källa


        En kyrkdörr avslöjar sin mästare. Han hette Ask och for i österled och lät sig kristnas.     I Husabyn lät Ask röja sin rödja sitt ryd sitt Askeryd och här byggde han sig sin kyrka


                 

    Söklänkar:        Riksarkivet    Riksantikvarieämbetet    Historiska kartor lantmäteriet