Historien om Askeryds socken

Förord    Gårdar och ödetorp    Askeryds historia      Asks ryd:Husabyn    Smålands historia    Kartor     Bilder     Källa     Riksarkivet     Riksantikvarieämbetet         Historiska kartor lantmäteriet

Askeryds Brudkrona från 1590-talet.

Brudkronan stals år 1850 och finns sedan 1894 på Göteborgs Stadsmuseum. I Askeryds inventarieförteckning för kyrkan
finns den upptagen för första gången 1598 som Crona om 80
Lodh. År 1614: 85 lod. År 1615: 104 lod. År 1617: 100 lod.
De olika vikterna tyder på att kronan omgjorts 1615.
Men vid biskop Botvids besök år 1634 hade kronan åter omgjorts
och upptas nu som förgylt Crona på 140 lod, vikt 1.820 kg.
Den höga vikten fick brudarna vid vigseln uppenbarligen att
däcka. Ny Crona förarbetat av den gambla Anno 1664 och weijer 70 Lodh.