Gårdsregister Askeryd

Gårdar torp hemman backstugor ödetorp från medeltid till modern tid


Gårdar torp ödetorp i Askeryds socken, Norra Vedbo - Aneby
Gårdar torp ödetorp i Askeryds socken, Ydre härad - Ydre
Under vilken historisk epok som gårdarna fick sina första skriftliga belägg.
Ödetorpen sedan år 1282-1938. Kända - okända - med eller utan skriftliga belägg
Soldattorpen - husartorpen - livgrenadjärstorpen i Askeryd med Lägerbobygden


Registret är uppbyggt av följande källmaterial:

Ortnamnsregistret
Uppgifter från Askeryds hembygdsförening
Riksarkivets sockenkatalog över Askeryd

Medeltiden
Käthe Bååths avhandling "Öde sedan stora döden var ..." med följande källförteckning:
C 4= Förteckning över Karl Knutssons jordebrev
C37= Arvid Trolles jordebok
DS= Diplomatarium Suecanum
LStB= Linköpings Stifts bibliotek
RAp= Riksarkivets pergamentsbrev
RPB= Svenska Riks-Archivets pergamentsbrev
SD= Svenskt Diplomatarium
Smlh= Småländska handlingar
SMR= Medeltida register
Vkjb= Vadstena klosterjordbok
X240= Erik och Jon Trolles möderne
Lägerbobygden ingår inte i avhandlingen.

1539-1630
Smlh=Småländska handlingar. Mantalslängder och tiondelängder

1643-1820
Mantalslängder för Askeryd.

1671-1920
C1-C14= Vigsellängder, Födelse-doplängd, Död-begravningslängd, In-Utflyttningslängder Penninggåvor till Askeryds kyrka.

1632-1877
Jordeböcker

1713-1934
AI:1- A:I34 Askeryds husförhörslängder och A2:1-A2:1-3 Församlingsböcker 1713-1934