Lägerbobygden


Andersbo. Lägernäs
Arvidsbo
Backagården. St Nr 92 Blixtorp
Backen. Olstorp
Berga. Skavarp
Berget. Olstorp
Bergshemmet
Bernhäll. Olstorp
Bjursberg
Björkerödjan. Olstorp
Björkhaga. Värnarp
Blixtorp
Brokullen Kättilstorp
Bubbarp
Bäckhem. Vässingsmåla
Dagstorp
Ekenäs. Näsbyn Lägernäs
Galnarp. Munkebo
Gatstugan. Lägernäs
Glappan. Arvidsbo
Gransbo. Lägernäs
Gransbo. St Nr 94 Lägernäs Ög
Gransbo. St Nr 95 Lägernäs Vg
Gransbo Lilla. Lägernäs Ö-g


Grindsbo. Vännebjörke
Grindstugan. Skavarp
Grönlund. Tunarp
Gullringsmålen
Gåsarp. Olstorp
Gärdstugan. Kättilstorp
Hagen. Kättilstorp
Hagen. Lägernäs
Hagstugan. Kättilstorp
Hagstugan. Lägernäs
Hallberget. Olstorp
Hallen. Kalvsved
Hansastugan. Lägernäs
Hemvidakulla. Hemvidabygd
Holmen. Bjursberg
Hult
Hult St Nr 98
Hultarödjan
Hyran St Nr 96. Kalvsved
Högstorp. Olstorp
Höjden. Bubbarp
Johannestorp. Telackebo
Jordkulan. Arvidsbo
Kalvsved
Karlberg. Kalvsved
Karlstorp. Kalvsved
Karlstorp. Kättilstorp
Krogen. Olstorp
Kroksmåla
Krämarebo. Bubbarp
Kvarnen. Olstorp


Kammaren. Kättilstorp
Kärrboryd St Nr 31. Bjursberg
Kärrboryd St Nr 93. Kättilstorp
Kättilstorp
Lagarp
Lerhem. Munkebo
Liden. Kroksmåla
Lilla Svartarp
Lilla Sårsjö
Lillängen Kättilstorp
Lindstorp. Lägernäs
Lindåsen
Lund. Olstorp
Lundstugan. Telackebo
Lycke. Bjursberg
Långemålen. Olstorp
Lägernäs
Mostugan. Bjursberg
Munkebo Munkabodastufvan
Nybrodal. Munkebo
Nybygget. Gullringsmålen
Nygård. Olstorp
Nystorp. Kättilstorp
Näsbyn. Lägernäs
Olstorp
Olstorp. Munkebo
Oppliden Oplia. Olstorp
Rydslund. Blixtorp
Råstorp. Olstorp
Sandhem Sånna. Tunarp
Sandstugan. Arvidsbo


Sjöarp. Kalvsved
Sjövik. Vässingsmåla
Skavarp
Skräddarlyckan. Gölstugan
Skogstuna
Skönsberg Udden. Olstorp
Solbacka. Olstorp
Stenstugan. Olstorp
Svartarp Lilla
Svartarp
Sårsjö Lilla
Sårsjö Stora
Sörskallen. Kättilstorp
Telackebo. Tillackerbo
Trädgårdsstugan. Tunarp
Tunarp
Udden Skönsberg. Olstorp
Uddesbo. Bjursberg
St Nr 30 Uddevalla. Bubbarp
Vännebjörke
Vännebjörkestugan. Vännebj.
Vännesborg. Vännebjörke
Värdshuset. Olstorp
Värnarp
Vässingsmåla
Vässingsstugan. Bjursberg
Äng. Olstorp
Ängarp. Olstorp
Ängstugan. Vässingsmåla
Änkebo. Kättilstorp
Ännarp. Bjursberg