Västra Oroen


Publicerad i maj 2014. Uppdaterad i okt.2014Kartor 1640- 1735 -1832 - 20141640-talet

Västra Oroen finns med på kartan från 1640 års åkeravmätning i Askeryd. I de tidigaste mantalslängderna från 1640-talet så heter gården Oroden och uppdelningen av namnet i Västra och Östra Oroen inträffar när Östra Oroen byggs upp i mitten på 1700-talet.

I Västra Oroen fanns två kvarnar som tillhörde Redeby. När Bordsjö fideikommiss bildades 1712 står Bordsjö som ägare till den södra kvarnen med tillhörande kvarnstugor (se kartan 1832). Kvarnen omnämns troligen i ett fideikommissbrev 1712 att den skulle vara de fattigom till underhåll och gåva. Detta tyder på att den var fideikommissens äldsta kvarn. Sågen omnämns 1713 i hfl och eftersom husförhörslängderna för Askeryd börjar föras först 1713 så är sågen annu äldre.


Första kända boende i Oroen
1671. Födelsebok. "Bengts i Oroden son Per"
1674. Födelsebok. "Jons i Oroden dotter Kirstin"
1675. Dödbok. "Ingol i Oroden"
1677. Födelsebok. "Larses i Oroden dotter Ingrid"
1682. Födelsebok. "Larses i Oroda son Hans"
1686. Dödbok. "Larses i Oroa son Hans
1674. Födelsebok. "Jons i Oroden dotter Kirstin"


Verksamheter i Västra Oroen

Förutom sågen har här funnits ett färgeri (1871 - 1900) nedanför Elinastöva och en stamp (ödet. Nr 57) - benstamp - som är en typ av kvarn som användes för krossning av djurben till benmjöl. Mjölet är rikt på kväve och fosfor, och värdefullt som långtidsverkande gödningsmedel.

Torp backstugor till Västra Oroen

Elinastöva

Kvarnen och Sågen

Kuttern Kråkebo. Ödetorp Nr 56

Orostorp. Ödetorp Nr 58


Amanda från Redeby och Ester på Oroen


Elly Gustafsson


Släktträff i slutet på 1940-talet. Oroen


Nils Gustafsson uppvuxen på Lutarp


Ester Gustavsson Elly Gustavsson + ?


Lutarp. Eldstorpsvägen 1:a huset. Lennart Hasse Anna Petrus Olle Karin Gustafsson


Ester Gustafsson till höger


Elly Gustafsson 1950-talet


?


Emil Gustavsson


Ester Gustavsson


I mitten Fru Kaspengren Borgen t.h. Ester Gustavsson


Edith. Emil Gustavssons syster


Ester Gunborg ? Elly och Emil Gustavsson 1950-talet


Granman med mustasch på Sjöhester ?


Lutarp. ?


Ingatorp ?


Granman från Sjöhester vid jordkällaren Oroen


?


Elly Gustavsson


Lutarp Olle och Lennart Gustafsson ?


Bröllop Elly Gustavsson i mitten


Lutarp. Olle Lennart Karin Hasse


Matilda Karlsson Sjöhester


Matilda Karlsson Sjöhester till vänster


Lutarp Barnaskaran


I 12 Emil Gustavsson längst bak vid fönstret


I 12 Emil Gustavsson till höger med gevär andra raden


Emil ?