Kvarnen och Sågen

Västra Oroen

Publicerad i februari 2015

Karta över Västra Oroen


Kvarnen och Sågen Västra 1713/1720

Första belägg för Kvarnen och Sågen i Västra Oroen är från husförhörslängderna AI:1 1713/1720 sida 34. Eftersom den första husförhörslängden för Askeryd är från 1713/1720 så är troligtvis kvarnen äldre