Stubbarp Stubbarphem

Bordsjö

Publicerad i maj 2014

Karta


Två gårdar: Stubbarphem 1539 och Stubbarp 1542

Enl. Smlh. finns ett kronohemman år 1539. Denna gård blir från 1668 soldattorp Nr 19 och får namnet Stubbarphemmet.


År 1542 tillkommer ett skattehemman i Stubbarp.


Torp hemman och ödetorp till Stubbarp

Larstorp